Godman

En god man kan ses som ett ombud för den enskilde. Allt gode mannen gör ska ske i samråd med den enskilde. Kan inte den enskilde lämna sitt samtycke krävs ett läkarintyg.

En god mans uppgifter är att hjälpa en medmänniska som av olika anledningar inte kan bevaka sin rätt. Behovet av hjälp kan vara att betala räkningar, se till att personen får rätt vård, bor bra samt att söka aktuella bidrag som huvudmannen har rätt till. 

En god man kan även utses för enstaka rättshandling till exempel att sälja en lägenhet eller en fastighet, bevaka rätt i ett dödsbo eller liknande.

Det är domstolen som förordnar god man och som också reglerar gode mannens uppgifter.

Förordnandet brukar som regel innehålla tre delar:

  • Bevaka rätt, 
  • Förvalta egendom 
  • Sörja för person.

För mer information, klicka på länken som finns nere till höger.