Ansök om god man och förvaltare

Vem får ansöka om god man eller förvaltare?

Ansökan om god man eller förvaltare får göras av den som ansökan avser (om personen är myndig), av hans eller hennes make eller sambo, närmaste släktingar samt av överförmyndaren. Ansökan ska skickas till överförmyndaren tillsammans med underlag som styrker behovet. Mer information om detta underlag finns på ansökningsblanketten. Om förslag på god man finns ska det anges på ansökningsblanketten.

Vem får anmäla behov av god man eller förvaltare?

Anmälan om behov av god man eller förvaltare får lämnas in av vem som helst. Vanligtvis anmäls behovet av socialtjänst eller läkare. Anmälan ska skickas till överförmyndaren tillsammans med underlag som styrker behovet. Mer information om detta underlag finns på ansökningsblanketten.
Överförmyndaren utreder om omständigheterna i anmälan är sådana att en ansökan ska göras till tingsrätten om anordnande av godmanskap/förvaltarskap.

Vem är skyldig att anmäla behov av god man eller förvaltare?

Följande skall enligt lag anmäla behov av god man till överförmyndaren:

  • Socialtjänsten - Enligt 5 kap 3 § socialtjänstförordningen skall socialtjänsten anmäla behov av god man eller förvaltare till överförmyndaren. 
  • Kommunen - Enligt 15 § 6p. lagen om särskild service till vissa funktionshindrade (LSS) skall kommunen anmäla behov av god man eller förvaltare till överförmyndaren.
  • Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården — enligt 2 § förordning om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården ska verksamhetschefer ansvara för att överförmyndaren underrättas när en intagen person kan antas behöva god man eller förvaltare.

Vem beslutar om en person ska få en god man eller förvaltare?

Tingsrätten beslutar om ett godmanskap eller förvaltarskap ska anordnas. 

Har du frågor eller funderar du över något?
Kontakta gärna överförmyndaren.