Alternativ till god man och förvaltare

Man kan bara få en god man eller förvaltare om det behövs. Om hjälpbehovet kan tillgodoses på något annat, mindre ingripande sätt, ska det sättet väljas först. Exempel på mindre ingripande insatser är hjälp av nära anhörig eller med fullmakt som ges till någon person.

Fullmakt

Om den person som behöver hjälp förstår att ta ställning, och har förtroende för en viss person, kan han eller hon skriva en fullmakt till personen i fråga. Det är lämpligt att undertecknandet bevittnas av två vittnen.

Fullmakten kan avse begränsade åtgärder eller ha en väldigt vid och generell innebörd. Den kan avse begränsad tid eller tills vidare. När det gäller bankärenden brukar bankerna vilja att man använder deras fullmaktsformulär. 

Hjälp av nära anhörig

Från den 1 juli 2017 kan nära anhöriga hjälpa varandra med vardagliga ekonomiska frågor utan att ha fullmakt (17 kap föräldrabalken). 

Överförmyndaren kan avstyrka att godmanskap och förvaltarskap anordnas, om den nya lagen kan användas istället. Om du ändå vill ansöka om god man eller förvaltare behöver du därför förklara varför det inte går att hjälpa personen genom den nya lagen.

Den situation som gör att personen behöver hjälp måste ha inträffat efter 18-årsdagen för att det ska vara möjligt att använda de nya reglerna i 17 kap föräldrabalken. Om hjälpbehovet uppstått före 18-årsdagen kan personen behöva en god man eller förvaltare.