Mobilt trygghetslarm

Med mobilt trygghetslarm kan du känna dig trygg oavsett om du vistas i hemmet, går till brevlådan eller tar dig ut på byn. Det mobila trygghetslarmet bär du på armen eller som ett armband. Tack vare den inbyggda GPS-funktionen kan anhörig/bekant vid behov lokalisera var du befinner dig. I det mobila trygghetslarmet du bär finns inbyggd högtalare och mikrofon, vilket gör det möjligt att kommunicera via det mobila trygghetslarmet.

Mobilt trygghetslarm passar dig som

 • är i behov av trygghetslarm men är rörlig och ofta vistas utanför hemmet.
 • känner dig otrygg vid utevistelse som bidrar till att du begränsar dig i varierande aktiviteter.
 • om det är risk att du går vilse.
 • har närstående som är oroliga att du inte hittar hem då du går ut.

Möjligheter med mobilt trygghetslarm

 • ökad trygghet vid utevistelse
 • fortsatt deltagande i samhällslivet och frihet
 • bibehålla hälsa och aktivt liv
 • ökad möjlighet att även på sikt bo kvar i ordinärt boende
 • trygghet för dig själv och närstående

Risker med mobilt trygghetslarm

 • om du inte använder larmet gör det ingen nytta, du behöver därför ha det på dig.
 • där mobiltäckning saknas eller är väldigt dålig finns risk att det mobila trygghetslarmet inte fungerar.

Förutsättningar för att bli beviljad mobilt trygghetslarm

 • Den enskilde behöver komma överens med anhörig/bekant om att denne är larmmottagare. Larmmottagaren kan bo eller befinna sig på annat ställe än i närheten av brukaren men larmet går till denna.
 • Larmmottagaren har och kan hantera en smart mobiltelefon.
 • Själv kunna ladda och ta på dig klockan eller ha anhörig/bekant som hjälper dig med detta (det mobila trygghetslarmet ska laddas en gång per dygn).
 • Du ska vara bosatt i Pajala kommun.
 • Du eller någon anhörig/bekant ansvarar för att enheten laddas dagligen och att du bär den.
 • Om den som ska bära larmet är dement/förvirrad och risk finns att hen vandrar iväg så måste det finnas en person i dess närhet som upptäcker detta och agerar.

Hur fungerar det mobila trygghetslarmet?

Man larmar genom att trycka på enhetens larmknapp, enheten ringer då upp anhörigs/bekants telefon utifrån en förbestämd lista. Den fortsätter att ringa personerna på listan tills någon svarar, i sista hand larmas hemtjänsten om man valt att ha hemtjänsten med som larmmottagare (medför extra kostnad vid larm och kan vara lång inställelsetid).

Ansökan om mobilt trygghetslarm

Väljer man att inte ha hemtjänsten som sista larmmottagare så beställer man larmet via Sensorem direkt, länkar till webbsidan finns nedan.

Väljer man att hemtjänsten ska vara med som sista larmmottagare så beställer man via e-tjänst på Pajala kommuns webbplats. Man kan också ringa till handläggare för trygghetslarm och göra beställning, handläggaren i sin tur skickar vidare beställningen till Sensorem som kontaktar beställaren och ger den information om tjänsten.