""

Nätverk & affärsutveckling

Pajala kommun har flera samarbetsparters inom affärsutveckling i flera olika branscher, vi har även ett tätt samarbete med universitet och andra utbildningsaktörer.

Aurora Network 

Aurora Network är ett affärsnätverk för kvinnor som driver företag i Norrbotten. Nätverket syftar till att bidra till personlig utveckling, bredda affärskontakter och utveckla nya affärssamarbeten lokalt och över hela Norrbotten. Inom nätverket samlas vi för nätverksträffar som ökar kunskap om företagande, inspirerar och ökar kännedom om olika företag som drivs av kvinnor i Norrbotten. 

Produktlabbet

För dig som driver eller är på väg att starta företag inom besöksnäringen i Övertorneå, Överkalix, Pajala, Kalix eller Haparanda. I Produktlabbet får du hjälp att ta fram en affärsplan och budget, produktutveckla och prissätta förrätt målgrupp, analysera produktens hållbarhet och testa den tillsammans med testpiloter. Du får även ökad kunskap om hur du kan finansiera din investering. 

IUC - Industriella utvecklingscentra 

IUC är en nationell resurs för ökad konkurrenskraft i svensk industri. IUC arbetar för att ständigt stärka samverkan mellan industri, forskningsinstitut, akademi, regionala och nationella organisationer och myndigheter. IUC är en företagsnära, rikstäckande organisation med regionala bolag som tillsammans bygger kunskap om industriföretagens behov.

IUC-nätverket är ett operativt innovationsnätverk som arbetar lokalt, regionalt och nationellt. Det skapar mervärde för företagen som berörs, och tillför samhället tillväxtkraft genom lokala, regionala och nationella utvecklingsprojekt.

LTU Business

Ett affärsutvecklingsbolag som verkar i skärningspunkten mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. LTU Business erbjuder rådgivning och kompetensutveckling som hjälper er verksamhet att fånga möjligheter och skapa klarhet för framtiden.

Utveckla Norrbotten - en del av region Norrbotten

Region Norrbotten har regeringens uppdrag att samordna det regionala utvecklingsarbetet  för en hållbar tillväxt i länet. Målet är att Norrbotten ska bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län. För att komma dit behöver vi arbeta med många saker och framför allt göra det tillsammans i hela länet. Alltid med hållbarhet, jämställdhet och mångfald i fokus. Företagsstöd skapar hållbar tillväxt i både företagen och på regional nivå. Vi erbjuder finansiering som stärker näringslivet och regionen