Egen brunn

Du som har en egen brunn ansvarar själv för vattenkvaliteten och för att hålla brunnen i bra skick. Bygg- och miljönämnden kan hjälpa dig med att tolka analysrapporter och ge viss rådgivning kring provtagning av vatten. Själva provtagningen får du som privatperson göra på egen hand men det är inte svårt. Du måste även själv hitta och anlita ett laboratorium som ska genomföra analysen av vattnet. Vi rekommenderar att du anlitar ett ackrediterat laboratorium. Livsmedelsverket har tillsammans med SGU tagit fram en broschyr om hur enskilda dricksvattenbrunnar ska skötas, de olika typerna som finns och vanliga problem med dem