Mark & exploatering

Är du i uppstartsfas och vill etablera dig i pajala kommun, eller kanske redan är verksam i kommunen och söker ledig lokaler eller tomt?

Det kommunägda fastighetsbolaget Pajala Bostäder äger och driftar flera olika lokaler för handel och kontor, runt om i kommunen och på deras hemsida finns information om lediga lokaler just nu.

Pajala centralort har ett nyetablerat industriområde där det finns möjlighet att köpa tomt. I vår digitala kartportal hittar du fastigheten Sågenområdet och kan se den aktuella plankartan.

 

Välkommen att kontakta oss för information och guidning i din företagsetablering.

Markpriser

För industrimark är priset 50 kronor per kvadratmeter.

Mark avsedd för handel kostar i Pajala centralort 100 kr per kvadratmeter och i övriga orter i kommunen kostar det 65 kr per kvadratmeter.