Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Särskolan

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som, så långt det är möjligt, motsvarar den som ges i grundskolan.