Elever spelar gitarr och dragspel.

Kulturskolan

Kulturskolans uppdrag är att ge eleverna möjlighet att utvecklas inom musik, dans och teater.

Kulturskolan är öppen för alla elever i grundskolan och gymnasiet. Undervisningen sker både under och efter skoltid, och bedrivs vid samtliga kommunala skolor.

Utbudet utgörs för närvarande av ämnena musik, dans och teater. Efter önskemål från skolorna i kommunen genomförs kortare eller längre projekt. Kulturskolan har även hand om grundskolans ordinarie musikundervisning.

Undervisningen för grundskolans elever sker både individuellt och i grupp. Gymnasieeleverna är välkomna till olika gruppaktiviteter - dans, teater och spela i band.

OBS! Information om kursval hittar du när du loggar in i ansökan. 
Vid uppsägning av plats ska berörd lärare meddelas innan nästa termin startar.