Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Elever spelar gitarr och dragspel.

Kulturskolan

Kulturskolans uppdrag är att ge eleverna möjlighet att utvecklas inom musik, dans och teater.

Kulturskolan är öppen för alla elever i grundskolan och gymnasiet. Undervisningen sker både under och efter skoltid, och bedrivs vid samtliga kommunala skolor.

Utbudet utgörs för närvarande av ämnena musik, dans och teater. En terminsavgift tas ut av deltagande elever. Efter önskemål från skolorna i kommunen genomförs kortare eller längre projekt. Kulturskolan har även hand om grundskolans ordinarie musikundervisning.

Undervisningen för grundskolans elever sker både individuellt och i grupp. Gymnasieeleverna är välkomna till olika gruppaktiviteter - dans, teater och spela i band.

Avgiften för att vara med i Kulturskolan är 300 kronor/termin, och tas ut av alla som startar en ny termin. För denna summa kan man delta i flera aktiviteter under samma termin (till exempel dans och gitarr, eller dans, gitarr och teater). Familjer med fler än två barn som deltar i Kulturskolan betalar bara för två.

OBS! Information om kursval hittar du när du loggar in i ansökan. 
Vid uppsägning av plats ska berörd lärare meddelas innan nästa termin startar. Annars utgår terminsavgift.