Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Elever spelar gitarr och dragspel.

Kulturskolan

Kulturskolans uppdrag är att ge elever i grundskolan möjlighet att utvecklas inom musik, dans och teater.

Den är öppen för alla elever i grundskolan och frivillig. Undervisningen är förlagd både under och efter skoltid och bedrivs vid samtliga skolor i kommunen.

Utbudet utgörs för närvarande av ämnena musik, dans och teater. En terminsavgift tas ut av deltagande elever. Kulturskolan genomför kortare eller längre projekt efter önskemål från skolorna i kommunen.Kulturskolan har även hand om musikundervisningen i kommunens grundskolor.

Avgiften för att vara med i Kulturskolan är 300 kr/termin och tas ut av alla som startar en ny termin. För denna summa kan man delta i flera aktiviteter under samma termin (tex dans och gitarr, eller dans, gitarr och teater). Familjer med fler än två barn som deltar i Kulturskolan betalar bara för två.