Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Förskola & skola

Värdegrundsarbete och demokrati

Värdegrundsarbete, demokrati och barnens inflytande och kunnande är vägledande när barnen tillsammans med pedagoger skapar ett lustfyllt lärande i inspirerande miljöer både inne och utomhus. Pedagogerna arbetar aktivt med att vara såväl medupptäckare, medagerande och medundersökare och medupplevare.

Pajala kommuns skolor deltar i ett utvecklingsprojekt tillsammans med Skolverket och Uppsala universitet som går under namnet “Samverkan för bästa skola.” Denna treåriga satsning syftar till att förbättra skolresultaten och likvärdigheten i våra skolor. Läs gärna mer på fliken nedan.