Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Minoritetsspråksmedel

Enskilda eller organisationer kan ansöka om bidrag från kommunens minoritetsspråksmedel. Bidrag kan beviljas till en verksamhet som främjar minoritetsspråk och -kultur i samhället. Ändamålet ska stödja intentionerna i Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724).

Från och med den 21 april 2020 och tillsvidare gäller tillfälliga bestämmelser för minoritetsmedel med anledning av den rådande pandemin. Projekten under denna period ska vara lämpliga att genomföra enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För mer information om dessa bestämmelser för minoritetsmedel kan ni kontakta minoritetsspråksamordnaren. 

Ansökningsperiod 
Nästa ansökningsperiod för höstens aktiviteter är nu öppen och avslutas den 1 april 2021. 

Övrig information
För bidragsansökningar ska nedanstående blankett användas. Ansökan formuleras på svenska, meänkieli eller finska. Endast fullständigt ifyllda ansökningar behandlas. För sent inkomna ansökningar behandlas inte. Sökanden skall vara verksam i Pajala kommun eller bedriva ortsoberoende verksamhet (exempelvis på internet). Beslut om bidrag fattas av minoritetsutskottet.

Sökanden ska 2 månader efter projektets avslutande utan påminnelse skriftligen redovisa till minoritetsspråksamordnaren hur bidraget har använts (se nedanstående blankett för redovisning). Kommunen har rätt att begära återbetalning av hela eller delar av bidraget om det inte använts i enlighet med ansökan.

Välkommen att kontakta vår minoritetsspråksamordnare för mer information.