Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Minoritetsspråkmedel

Enskilda eller organisationer kan ansöka om bidrag från kommunens minoritetsspråkmedel. Bidrag kan beviljas till en verksamhet som främjar minoritetsspråk och -kultur i samhället. Ändamålet ska stödja intentionerna i Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724).

Tillsvidare gäller tillfälliga bestämmelser för minoritetsspråkmedel med anledning av den rådande pandemin. Projekten under denna period ska vara lämpliga att genomföra enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För mer information om dessa bestämmelser för minoritetsspråkmedel kan ni kontakta minoritetsspråksamordnaren. 

Övrig information
För bidragsansökningar ska nedanstående e-tjänst användas. Ansökan formuleras på svenska, meänkieli eller finska. Endast fullständigt ifyllda ansökningar behandlas. För sent inkomna ansökningar behandlas inte. Sökanden skall vara verksam i Pajala kommun eller bedriva ortsoberoende verksamhet (exempelvis på internet). Beslut om bidrag fattas av minoritetsutskottet.

Ansökningsperiod 1

Ansökningsperioden för vårens och sommarens aktiviteter pågar fram till och med den 1 februari.

Ansökningsperiod 2

Ansökningsperioden för höstens aktiviteter pågår fram till och med den 1 augusti.

Extrainsatt ansökningsperiod

En extrainsatt ansökningsperiod är nu öppen fram till och med den 10 november 2021 för språkaktiviteter i närtid. 

Sökanden ska 2 månader efter projektets avslutande utan påminnelse skriftligen redovisa till minoritetsspråksamordnaren hur bidraget har använts (se nedanstående länk för redovisning). Kommunen har rätt att begära återbetalning av hela eller delar av bidraget om det inte använts i enlighet med ansökan.

Välkommen att kontakta vår minoritetsspråksamordnare för mer information.

 

Du ansöker om minoritetsspråkmedel via Pajala kommuns e-tjänst.

Ansökan om minoritetsspråksmedel - Pajala