Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Bidragsansökningar

Enskilda eller organisationer kan ansöka om bidrag från kommunens minoritetsspråksmedel. Bidrag kan beviljas till en verksamhet som främjar minoritetsspråk och -kultur i samhället. Ändamålet ska stödja intentionerna i Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724).

Från och med den 21 april 2020 och tillsvidare gäller tillfälliga bestämmelser för minoritetsmedel med anledning av den rådande pandemin. Projekten under denna period ska vara lämpliga att genomföra enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För mer information om dessa bestämmelser för minoritetsmedel kan ni kontakta minoritetsspråksamordnaren. 

Ansökningsperiod 
Nästa ansökningsperiod för höstens aktiviteter slutar den 1 april 2021. 

Övrig information
För bidragsansökningar ska nedanstående blankett användas. Ansökan formuleras på svenska, meänkieli eller finska. Endast fullständigt ifyllda ansökningar behandlas. För sent inkomna ansökningar behandlas inte. Sökanden skall vara verksam i Pajala kommun eller bedriva ortsoberoende verksamhet (exempelvis på internet). Möjlighet att ansöka om bidrag ordnas två gånger per år: sista ansökningsdag är den första april (för hösten) och den första november (för våren) varje år. Beslut om bidrag fattas av minoritetsutskottet.

Sökanden ska snarast efter insatsernas avslutande utan påminnelse skriftligen redovisa till minoritetsspråksamordnaren hur bidraget har använts. Kommunen har rätt att begära återbetalning av hela eller delar av bidraget om det inte använts i enlighet med ansökan.

Välkommen att kontakta vår minoritetsspråksamordnare för mer information.