Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Information om corona/covid-19 till er som förening

Föreningslivet bidrar till gemenskap, hälsa och trivsel i vår kommun och nu ställs alla inför tuffa utmaningar under pandemin när evenemang ställs in och verksamheterna drabbas. Vi finns behjälplig för rådgivning för er som funderar på er verksamhet. Vad går att genomföra och vad måste ställas in. Går det att ställa om?

Känner ni som förening er osäkra kring era planerade evenemang, välkommen att kontakta vår säkerhetsansvarig för rådgivning. Nedan på sidan hittar ni även Folkhälsomyndighetens riskanalys och länk till deras hemsida som riktar sig till just er arrangörer.

Pajala kommun tillsammans med Pajala Turism & Evenemang bollar gärna idéer och stöttar er i er verksamhet för att vi gemensamt ska kunna göra det bästa av situationen och skapa en fin sommar med de evenemang och aktiviteter som går att genomföra. Under fliken Föreningsstöd finns information gällande de olika föreningsstöd som er förening kan söka.

Nedan följer en datumlogg om beslut och riktlinjer som är tagna lokalt i Pajala.

 

27 april

Åtgärder riktade mot föreningar:

  • Pajala Kommun garanterar 2019 års nivåer för det kommunala lokala aktivitetsstödet.
  • Pajala Kommun avstår från plan- och lokalhyrorna för idrottsföreningarna under 2020.
  • Föreningar ska ej bli återbetalningsskyldiga för redan utbetalda stöd trots att verksamheten inte går att genomföra.
  • Stå i tät och lyhörd dialog med föreningslivet inom kommunen för att på bästa sätt ta oss igenom krisen tillsammans.

 

25 maj

Beslut taget av Kommunstyrelsen om att extra medel på 500 000 kommer vara sökbara för föreningar. Dessa medel riktar sig för att kompensera förlorade inkomster från föreningsverksamheten i och med pandemin.

Ansökningstid ej fastställd. Utbetalning kommer ske under höst/vinter

Mer info kommer