Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Kultur

Inom kulturområdet finns följande olika bidragsformer:

  • Kulturbidrag till föreningar och enskilda
  • Verksamhetsbidrag
  • Barn- och ungdomskultur
  • Samlingslokaler
  • Konstverksamhet
  • Studieverksamhet
  • Organisation för funktionsnedsättning

 

Bidragsformer

Kulturbidrag till föreningar och enskilda

Här avses bidrag till föreningar/enskilda personer för tillfälliga och unika kulturyttringar. Bidrag kan sökas i förväg närsomhelst under året.

Verksamhetsbidrag Pajala Folkets Hus förening

Bidraget betalas enligt särskild överenskommelse. Bidraget omprövas vart femte år.

Barn- och ungdomskultur

För att möjliggöra ett varierat kulturutbud för barn och ungdomar avsätts årligen en fastställd summa till samordning av kulturinköp.

Samlingslokaler/ Övriga allmänna lokaler

Bidrag beviljas till föreningar utanför Pajala centralort för att täcka del av driftskostnad för samlingslokaler. Kommunen tillhandahåller ansökningsblankett där driftkostnader skall redovisas som underlag för bedömning av bidragets storlek. Ansökan skall vara allmänna utskottet tillhanda senast 30/4 varje år.

Konstverksamhet

Bidrag kan utgå till förening som anordnar konstarrangemang. Ansökan sker löpande innan arrangemanget genomförs.

Studieverksamhet

Bidrag beviljas till studieorganisationer som har stadigvarande verksamhet i Pajala kommun, utifrån redovisad statistik till Folkbildningsrådet. Bidraget baseras på grundbidrag, volymbidrag och målgruppsbidrag.