Driftavbrott fjärrvärme. Fjärrvärmeläcka berört område från centrala Pajala mot Mertapalo. Reparation pågår, beräknad klartid 21.00

Express! Explore! Expand!

Är du mellan 16 och 26 år gammal? Gillar du att resa och träffa andra i din ålder? Sök en plats i projektet Express! Explore! Expand!

Som deltagare i Express! Explore! Expand! kan du vara med och resa till Norge för att delta i workshops i målningstekniken Peacepainting med andra unga personer från Norge och Danmark medan ni diskuterar frågor kring identitet, språk, kultur och att bo i Skandinavien.

Du kommer att lära dig om Peacepaintingprocessen, att leda en workshop själv och att hålla konstutställningar (med din och andras egna målningar). Deltagarna i Pajala kommer även att leda ett digitalt "storytelling" projekt där ni skapar och delar era berättelser om era upplevelser och tankar genom t.ex. film eller sociala medier. 

Express! Explore! Expand! är ett internationellt projekt för ungdomar och unga vuxna i Tornedalen, norra Norge och Danmark som har arrangerats av Pajala kommun, Ungdomskolen Kolding i Danmark, Narviksenteret i Norge och Peacepainting i Norge, med finansiering från Erasmus+.

Deltagande är helt gratis, men frånvaro från skola eller jobb för en vecka är ett krav.

Ingen tidigare erfarenhet med målning eller konst krävs.

SÖK DIN PLATS innan fredag den 19:e augusti!

 

Har du frågor? Vill du söka plats i projektet? Skicka ett mail till projektkoordinator Sarah Ramsay. Kontaktuppgifter finns nedan under "Kontakt".

Schema för Express! Explore! Expand!

 

Introduktionsmöte - Deltagare i Pajala

En eftermiddag i vecka 35 (mellan 29e augusti och 4e september)

Deltagarna i Pajala kommun kommer att träffas i Pajala för ett introduktionsmöte. De kommer att träffa projektkoordinatorn och diskutera bland annat vad de kommer att göra under projektets varaktighet och idéer för det digitala "story-telling" projektet.

Uppstartsmöte - alla deltagare och projektkoordinatorer (digitalt)

Måndag den 12e september, kl 16:00 - 18:00

Alla deltagare i projektet kommer att ses digitalt för att träffa varandra och diskutera projektet i lite mer detalj tillsammans med projektkoordinatorerna från varje land.

Förberedelsemöte

Två dagar i vecka 39 (26e september - 3e oktober)

En deltagare och projektkoordinatorn från Pajala kommer att resa till Narvik för två dagar. Tillsammans med en deltagare och projektkoordinatorn från både Narvik i Norge och Kolding i Danmark kommer de att planera och förberedda inför "det stora mötet".

Det stora mötet!

11 dagar i oktober eller november

Alla deltagare och projektkoordinatorer kommer att resa till Narvik i Norge och delta i workshops inom Peacepainting och facilitering. Efter dessa workshops kommer de att facilitera workshops själva inom peacepaintingtekniken för andra unga personer i Narvik. Projektet slutar med en utställning med deltagarnas egna tavlor som de har skapat under veckan. Deltagarna i Pajala leder projektet i digital story-telling under hela projektets varaktighet. Det stora mötet sker under 11 dagar (en vecka och två helger). 

 

OBS: dessa datum är preliminära och kan ändras. Det är förhoppan att vi kommer att hålla oss till ungefär dessa veckor men har för avsikt att planera enligt deltagarnas behov.

 

Har du frågor? Vill du söka plats i projektet? Skicka ett mail till projektkoordinator Sarah Ramsay. Kontaktuppgifter finns nedan under "Kontakt".

Kontakt

Projektkoordinator

Sarah Ramsay

E-mail
Telefon: 072 539 96 33