Det hände i Tornedalen

Detta projekt har nu tagits slut. Om du vill beställa ett exemplar av boken Det hände i Tornedalen kan du kontakta projektkoordinator Sarah Ramsay. Kontaktuppgifter finns nedan.