Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Charlotte Kalla Stipendium

Skidåkaren Charlotte Kallas är född och uppvuxen i Tärendö och efter hennes insats i OS i P.... 2018 beslutade sig kommunledningen att upprätta ett stipendium för att stödja, belöna och stimulera unga idrottsutövare i Norrland och specifikt glesbygd . Stipendiet har ett stort intresse med många sökanden och numer en av årets höjdpunkter.

Stipendiet riktar sig till unga idrottsutövare i Norrland och sett särskilt fokus läggs på de som är verksamma i glesbygdskommuner där möjligheterna för elitsatsning har liknande förutsättningar som Charlotte Kalla hade i IFK Tärendö under sin ungdomstid.

Juryn består av ungdomstränare och ledare från idrottsklubbar i Pajala kommun som i samråd med kommunansvarig gå igenom ansökningar som inkommit efter utlysning. Juryn föreslår ett antal kandidater och i samråd med Charlotte Kalla väljs sedan en stipendiemottagare.

I samband med utdelning auktioneras även ett konstverk ut av en lokal konstnär till förmån för stipendiet.

Stipendiet är på 15000 kr  och utlysning sker under våren. Håll utkik efter annonser här på hemsidan och i kommunens sociala mediekanaler.