Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Charlotte Kalla Stipendium

Skidåkaren Charlotte Kalla är född och uppvuxen i Tärendö och efter hennes insats i OS i Pyeongchang 2018 beslutade sig kommunledningen att upprätta ett stipendium för att stödja, belöna och stimulera unga idrottsutövare i Norrland och specifikt glesbygd . Stipendiet har ett stort intresse med många sökanden och numer en av årets höjdpunkter.

Stipendiet riktar sig till unga idrottsutövare i Norrland och sett särskilt fokus läggs på de som är verksamma i glesbygdskommuner där möjligheterna för elitsatsning har liknande förutsättningar som Charlotte Kalla hade i IFK Tärendö under sin ungdomstid.

Stipendiet riktar sig till utöver i ålderns 16-20 år.

Juryn består av ungdomstränare och ledare från idrottsklubbar i Pajala kommun som i samråd med kommunansvarig gå igenom ansökningar som inkommit efter utlysning. Juryn föreslår ett antal kandidater och i samråd med Charlotte Kalla väljs sedan en stipendiemottagare.

Stipendiet är på 15000 kr , Läs hela informationen som finns bifogad under Dokument. 

Ansökan skickas till stipendium@pajala.se

 

Stipendiet för 2021 är utdelat och årets stipendiat är Ruben Rosenfors från Kiruna.