Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Vigsel

I Pajala kan ni gifta er borgerligt. Vigsel förrättas i kommunhuset eller på en plats ni själva väljer. Borgerlig vigsel är kostnadsfri och kommunkansliet håller med lokal för vigseln i kommunhuset, ni bokar själva tid och plats med vigselförrättaren. Tänk på att vid vigsel på annan plats än Pajala kommunhus har vigselförrättaren rätt att begära ersättning för resan. Detta bekostas av paret, och efter överenskommelse med vigselförrättaren.

För att kunna gifta sig måste en hindersprövning göras och det görs hos Skatteverket, tänk på att vara ute i god tid.   

Intyget gäller i fyra månader och ska tas med till vigseln. Ytterligare information om hindersprövning finns hos skatteverket.

Under vigseln skall två myndiga vittnen närvara. Det kan vara släktingar, bekanta eller vänner. Saknar ni möjlighet att ordna egna vittnen kan förrättarna vara er behjälpliga med vittnen om akten sker under kontorstid.

Glöm inte att ta med legitimation, eftersom ni måste legitimera er inför vigselförrättaren. Även vittnena ska kunna legitimera sig.

Efter akten får ni ett vigselbevis.

Kontakt

Växeltelefon

Vigselförrättare

Anna Kumpula Kostet

Vigselförrättare

Jan Larsson

Vigselförrättare

Maria Törmä Lindmark

Vigselförrättare

Henrik Pekkari