Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Våld i nära relation

Det finns hjälp att få! Att bli utsatt för våld och hot av någon, framför allt någon som du känner väl, är kränkande och mycket känsloladdat.

Det kan vara mycket svårt att berätta om det som har hänt. Men om du vågar berätta och vill ha hjälp med att ta dig ur situationen så finns det stora möjligheter att få stöd, hjälp och skydd.

Våld i nära relation drabbar oftast kvinnor och kan förekomma i såväl heterosexuella parförhållanden som i samkönade relationer. De utsatta är såväl yngre kvinnor som äldre och funktionshindrade, det kan vara kvinnor med missbruk och kvinnor med utländsk bakgrund.
Det förekommer även att män blir utsatta. Det kan även vara personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.
På socialtjänsten i Pajala har vi som grundprincip att varje våldsutsatt person har rätt att bemötas utifrån sitt behov av skydd och stöd, oavsett vem hen är och vilken bakgrunden man har.