Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Psykisk hälsa

Att drabbas av psykisk ohälsa är ingenting ovanligt. De flesta människor har erfarenhet av psykiska besvär, för egen del eller i sin nära omgivning.

Mår du psykiskt dåligt finns det alltid hjälp att få. Vänd dig till Region Norrbotten eller kommunen.