Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Missbruk och beroende

Lider du eller någon anhörig av missbruk eller beroendeproblematik, det finns olika hjälpinsatser att få.

Insatsen kan vara exempelvis: samtalskontakter, öppenvårdsbehandling samt uppföljning, vård i behandlingshem samt uppföljning m.fl. Samtliga bedömningar görs i huvudsak i samverkan med den enskilde.
De lagar som främst reglerar socialtjänstens uppdrag är Socialtjänstlagen (SOL) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Kontakt

Enhetschef Vuxengruppen

Anne Niska

E-post:

Socialsekreterare

Tel via växeln: 0978-120 00
Telefontid:

Vardagar 08.30-09.30

Öppenstödsteamet

Telefontid:

vardagar 09.00 - 10.00