Hur vill jag ha det när jag blir äldre

Framtidens äldreomsorg

Vi blir äldre och under 2020-talet kommer antalet personer över 85 år öka kraftigt. Sektor Stöd och Omsorg i Pajala kommun står inför stora utmaningar.

Vad är det då som skapar värde och är viktigt för äldre i sitt boende? Den frågan ställde sektorchefen och kvalitetsledaren i Pajala kommun till föreningar och organisationer. Demensföreningen och pensionärsorganisationer i hela kommunen har jobbat med frågan i så kallade fokusgrupper. Materialet från dessa 7 träffar finns nu sammanställd i denna rapport. Mycket värdefull kunskap och erfarenhet att ta med till arbetet med ny struktur avseende äldres boende.

Ett stort tack skall riktas till alla föreningar och organisationer som har gett av sin tid och delat med sig av sina tankar.  Hur vill jag ha det när jag blir äldre?