Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Kvalitetsarbete

Inom socialtjänsten pågår det ständigt ett kvalitetsarbete för att du ska kunna få bästa möjliga service, vård och omsorg. Arbetet ger oss möjligheter att kontinuerligt rätta till fel och brister och ständigt förbättra verksamheten.

Kontakt

Tf Sektorchef Stöd och Omsorg

Mervi Kostet

E-post:

Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska

Marlene Videkull

E-post:
Mobil: 070-333 45 72