Taxor och avgifter

Avgift för hemsjukvård

Hembesök av distriktssköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast:
200 kr per besök

Avgift för hemsjukvård per månad:                                                               
250 kr per månad

Hjälpmedel som t.ex. rollator, hjälpmedel lämnas åter efter att behovet upphört: 
300 kr (engångsavgift)

Förbrukningsartiklar Urininkontinens:                                                                    
14 kr per månad