Blåbär i kupade händer

Kommunal Hälso- och sjukvård

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar regleras av Hälso- och sjukvårdslagen.

Enligt denna lag skall kommunen erbjuda en god hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå för dem personer som bor i särskild boendeform samt för dem som bor i ordinärt boende och har hemsjukvård. Inom ramen för sitt hälso- och sjukvårdsansvar skall kommunen tillhandahålla habilitering, rehabilitering och hjälpmedel.