Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Integrationssamordning

Enligt bosättningslagen (2016:38) är alla kommuner skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning. Kommuntal, dvs hur många nyanlända en kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända som redan vistas i kommunen.

Integrationssamordningens uppgift är bl.a. att ordna bostäder åt nyanlända och basutrusta dom. Vara behjälplig med myndighetskontakter, skolan, sjukvården och praktiskt stöd i vardagen. Kommunen ska ordna utbildning i svenska för invandrare SFI och samhällsorientering.

 

Kontakt

Enhetschef Vuxengruppen

Anne Niska

E-post:

Integrationssamordnare

Tel via växeln: 0978-120 00
Telefontider:

Vardagar mellan 08.30-09.30

Integrationsassistent

Suha Hasan