Många händer på en liggande trästock

Integrationssamordning

Enligt bosättningslagen (2016:38) är alla kommuner skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning. Kommuntal, dvs hur många nyanlända en kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända som redan vistas i kommunen.

Integrationssamordningens uppgift är bl.a. att ordna bostäder åt nyanlända och basutrusta dom. Vara behjälplig med myndighetskontakter, skolan, sjukvården och praktiskt stöd i vardagen. Kommunen ska ordna utbildning i svenska för invandrare SFI och samhällsorientering.