Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Parkeringstillstånd

Du som har en funktionsvariation som gör att du har betydande svårigheter att förflytta dig på egen hand kan ansöka om ett parkeringstillstånd. Ansökan prövas i den kommun du är folkbokförd.