Ledsagarservice

För vissa personer med funktionsvariationer kan hjälp ges till fritids- och kulturaktiviteter eller för att ge möjlighet att delta i samhällslivet med aktiviteter utanför hemmet.