Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Korttidsboende

Syftet med korttidsboende är dels att erbjuda den enskilde miljöombyte, rekreation och möjlighet till personlig utveckling samt att anhöriga därigenom kan ges möjlighet till avlastning.