Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Ringvägens Serviceboende

De som får insatsen Ringvägens Serviceboende bor i egen lägenhet med hyresavtal, egna möbler och egen ekonomi.