Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Ringvägens Serviceboende

De som får insatsen Ringvägens Serviceboende bor i egen lägenhet med hyresavtal, egna möbler och egen ekonomi.

Serviceboendet är avsett för personer med funktionsvariationer som klarar av ett relativt självständigt liv och samtidigt ha tillgång till stöd och service. I serviceboendet har man tillgång till personal dygnet runt, dock jour nattetid. Vi har också sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast knuten till serviceboendet.

Kontakt

Enhetschef LSS

Gabriella Latvala

E-post:

Serviceboende

Ringvägens