Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Räcker inte dödsboets tillgångar till begravningskostnaderna vilka är prioriterade, finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd. En beräkning görs där man tar hänsyn till dödsboets tillgångar, även andra uppgifter kan påverka stödet, maxbelopp är halvt prisbasbelopp. Kontakta alltid socialtjänsten innan ni beställer begravningen om ni ser att det inte finns tillgångar i dödsboet. Viktigt är att stoppa alla autogiro och inte betala några fakturor.