Information om hur en Dödsboanmälan går till

En dödsboanmälan är kostnadsfri och kan ersätta bouppteckningen om inga fastigheter finns i dödsboet och när boets tillgångar inte räcker för annat än begravningskostnader. Dödsboanmälan kan bara göras av socialnämnden.

Dödsboanmälan

Att den avlidne saknar tillgångar och försäkringar som täcker begravningskostnader och liknande. Tillgångarna ska vara orörda och ett hembesök av socialtjänsten ska kunna göras i dödsboet. Det är även viktigt att undersöka vilka försäkringar som finns (gruppliv, individuella liv- och pensionsförsäkringar m.fl.) och vilka som är förmånstagare.

En dödsboanmälan bör göras så snart som möjligt och helst inom två månader från dödsfallet.

En dödsboanmälan är en förteckning över den avlidnes tillgångar, som kontanter, banktillgodohavande, pension, preliminär överskjutande skatt, kapitalvaror samt värdet av lösöret. Skulder som räknas med är endast begravningskostnader och andra kostnader som uppkommit p.g.a. dödsfallet.

En bouppteckning ska skickas inom fyra månader. Dödsbodelägarna kan göra bouppteckning själv eller anlita någon annan, se skatteverkets hemsida.