Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

För privatpersoner

Om du är orolig för ett barn eller en ungdom i din närhet och tror att barnet behöver hjälp bör du kontakta socialtjänsten. Om du känner dig osäker på hur allvarligt barnets situation är kan du ringa och rådfråga socialsekreterarna inom Barn- och familjegruppen.

Att göra en anonym anmälan

Om du är orolig för ett barn eller en ungdom men inte vill att ditt namn står som uppgiftslämnare kan du göra en anonym anmälan, tänk på att INTE lämna ditt namn till handläggaren. Om du lämnar ditt namn blir det en vanlig anmälan och inte en anonym.

Behöver ett barn AKUT hjälp, ring 112.

Kontaktuppgifter för orosanmälan:                                            

  • Vid akuta ärenden ringer du Polisen 112.      
  • Under kontorstid 0978-120 00 vxl, be att bli kopplad till Barn och Familjegruppen om det inte är akut.
  • Fax: 0978-120 60, OBS ej akuta ärenden.                      
  • Post: Pajala kommun, Barn och Familj, 984 85 Pajala, ej akuta ärenden.