För personal

Arbetar du med barn på exempelvis förskola, skola eller inom barn- och mödravården, har du anmälningsplikt och är skyldig att anmäla din oro till socialtjänsten. Det framgår av Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §.

När du kommit fram till att göra en anmälan rekommenderar vi att föräldrarna först informeras. Den fortsatta kontakten med familjen blir lättare om de först får veta från dig vad du är orolig för. Det är även bra om du är med vid första mötet med socialtjänsten för att berätta om din oro. Du som har anmälningsplikt kan inte göra en anonym anmälan.

Det finns situationer när föräldrar inte ska informeras om att en anmälan har gjorts till socialtjänsten. Det handlar om situationer när barn utsätts för misshandel och olika former av övergrepp. Då är det bäst att först kontakta socialtjänsten som får bedöma om barnen behöver omedelbart skydd.

Har du anmälningsplikt har du rätt att på din begäran få reda på om din anmälan ledde till inledd utredning, inte inledd utredning eller att utredning redan pågår enligt Socialtjänstlagen 14 kap. 1 b §.