Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Faderskap

När en kvinna får barn och är ogift, frånskild eller änka ska man fastställa faderskapet. Bekräftelse av faderskap sker skriftligen vid familjerätten. Syftet är att klargöra vem som är pappa till barnet.

Familjerätten får en underrättelse från Skatteverket om nyfött barn. Handläggaren kontaktar de nyblivna föräldrarna för att boka ett besök där man skriver faderskapsbekräftelsen. 

Faderskapsbekräftelsen kan också skrivas under graviditeten men då måste de blivande föräldrarna själv kontakta handläggaren i den kommun där modern är folkbokförd.

Gemensam vårdnad
Föräldrar som är gifta har automatiskt gemensam vårdnad till sitt barn.

För barn till ogifta föräldrar är modern automatiskt ensam vårdnadshavare men i samband med faderskapsbekräftelsen kan föräldrarna göra anmälan om gemensam vårdnad. Anmälan om gemensam vårdnad kan göras även senare vid familjerätten eller hos skattemyndigheten.

Häva faderskap
Det händer i vissa fall att faderskap visar sig vara felaktiga. Man kan då vända sig till domstol och begära att få faderskapet hävt. Står det klart för såväl modern som den äkta mannen att en annan man är far till barnet kan den äkta mannens faderskap hävas samtidigt som den andra mannens faderskap bekräftas.

Detta kan ske antingen vid domstol eller utan särskild process genom socialnämndens medverkan. I det sistnämnda fallet ska också den äkta mannen godkänna bekräftelsen.