Människor som skriver och tittar i dokument.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten är en enhet inom sektorn stöd och omsorg. Arbetsmarknadsenheten i dess nuvarande form startades under sommaren 2020 och arbetar samlat med arbetsmarknadsåtgärder inom Pajala kommun med målsättningen att skapa bättre förutsättningar för personer att komma in på arbetsmarknaden.

Vidare arbetar enheten med kommunens aktivitetsansvar (KAA), delegationen för unga och nyanlända till arbete samt samordning av feriearbeten och praktikplatser. Arbetsmarknadsenheten har även ett par sociala verksamheter såsom café och möbelloppis för att skapa mötesplatser i kommunen samt för att kunna erbjuda personer som står långt ifrån arbetsmarknaden en bra möjlighet att hitta tillbaka.