En hand som håller i ett rött hjärta.

Anhörigstöd

Vårdar eller stödjer du någon närstående? Du behöver inte vara ensam. Låt oss få stödja dig att bli en hållbar anhörig.

Målgruppen är Anhöriga till personer med:

 • Fysisk eller Psykisk funktionsnedsättning
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Långvarig eller kronisk fysisk sjukdom
 • Långvarig psykisk sjukdom
 • Missbruks- och beroendeproblematik
 • Föräldrar till barn under 18 år med någon av ovanstående sjukdom eller funktionsnedsättning
 • Föräldrar till vuxna barn med någon av ovanstående sjukdom eller funktionsnedsättning
 • Vuxna barn till personer med någon av ovanstående sjukdom eller funktionsnedsättning

Vi erbjuder följande generella serviceinsatser:

 • Råd och stöd i anhörigfrågor
 • Enskilt samtal där du/ni i lugn och ro får tillfälle att beskriva din/er situation
 • Hembesök
 • Information om vad kommunen har att erbjuda
 • Gruppverksamhet
 • Information om viss sjukdom/funktionsnedsättning
 • Information om olika hjälpmedel