Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Tillfällig vistelse

Man har rätt att få hjälp i hemmet om man vistas tillfälligt i annan kommun än sin hemkommun. Kontakt tas först med biståndshandläggaren i sin hemkommun som gör beställning av tjänsten till vistelsekommunen.

Om man tänker vistas i en annan kommun än hemkommunen en kortare tid och behöver bistånd i form av hjälp i hemmet, trygghetslarm, matportion m.m. så ska man först vända sig till en biståndshandläggare i sin hemkommun. Biståndshandläggaren tar sedan kontakt med biståndshandläggaren i vistelsekommunen. Gör det i god tid så äldreomsorgen kan ta med detta i planeringen av personal och kan verkställa hemkommunens beslut inom skälig tid.