Taxor och Avgifter

Avgiftssystemet för äldreomsorgen i Pajala kommun 2022.

Riksdagen den 14 juni 2022 tog beslut om höjning av bostadstillägg och minimibelopp enligt Riksdagsskrivelse 2021/22:386, vilket kan medföra förändringar i er avgift till kommunen.

För Ordinärt (inom hemtjänstområde) och Särskilt boendes omvårdnad betalar du som mest 2 170 kr per månad. Vid Korttidsboende anpassar man avgiften efter hur lång perioden har varit men du betalar mest upp till 2 170 kr per månad för omvårdnad.

I särskilt boende tillkommer matkostnader med 3 917 kr per månad, förbrukningsartiklar med 165 kr per månad. Hyran tillkommer och faktureras separat. I korttidsboende tillkommer kostnader för mat och förbrukningsartiklar med 136 kr/dag.

Matdistribution i Ordinärt boende, 46 kr per portion/matlåda, tillkommer 12 kr per utkörningstillfälle för den som enbart har matdistribution. Kunder med omvårdnadsavgift betalar ingen utkörningsavgift.
Avbeställning av matdistribution måste ske minst 2 arbetsdagar i förväg.

Se mer utförlig specifikation i dokumentet Avgifter 2022.