Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Trygghetslarm

För att känna trygghet i bostaden dygnet runt kan ett trygghetslarm vara till hjälp. Med larmet går det att få kontakt med personal eller anhöriga vid akuta situationer som exempelvis om man ramlat eller insjuknat hastigt och behöver hjälp akut.

Larmet ska inte användas till icke akuta situationer, såsom medicin givning, hushållsgöromål eller liknande sysslor. Larmet bärs som ett armband eller runt halsen och genom en knapptryckning aktiveras det. 

Du kan ansöka om trygghetslarm direkt hos handläggaren eller via biståndshandläggaren.

Trygghetslarm - baspaket:

  • Trygghetstelefon
  • Larmknapp som bärs runt handleden eller runt halsen
  • Anslutningsdetaljer

Extra larmanordning:
Extra larmanordning är en påbyggnad av baspaketet och kan vara:

  • Passagevakt som larmar när dörren öppnas. Larmsignalen går via Trygghetscentralen i Örebro antingen till en anhörig eller till hemtjänsten.
  • Rörelsevakt som larmar vid rörelse när någon passerar "vakten". Larmsignalen går direkt till den anhöriga som vårdar någon i bostaden.

Andra varianter av anhörigsystem är t ex:

  • Trampmatta som larmar när någon kliver på mattan
  • Säng/sittvakt signalerar när personen lämnar sängen eller rullstolen

Nytt beslut gällande Kitkiöjärvi området, gäller fr.o.m. 190701

För att erhålla larm i Kitkiöjärvi området förutsätter det i första hand att det finns en anhörig/granne som tar emot larmet. En ersättning på 500 kr/månad ges till varje enskild närstående/granne som tar sig an ansvaret. Vid behov kan granne/anhörig sedan ta kontakt med berörd beredskapspersonal.
Anledningen till denna lösning i just detta område är att personalstyrkan är liten och det är mycket svårt att rekrytera vikarier och ny personal. Personalen är hårt ansatta med täta intervaller avseende beredskapstjänstgöring. Lösningen pågår under 2019 och följs upp och utvärderas därefter. Om det visar sig att detta är en fungerande lösning kan detta genomföras i hela kommunen.

Avgiften för Trygghetslarm:

- om du har hemtjänstinsatser, 125 kr per månad.
- om du inte har hemtjänst, 190 kr per månad (125 kr + beredskapsavgift 65 kr)
- extra utryckningsavgift utgår vid mer än 7 larm/vecka med 50 kr per gång.