Bostadsanpassning

För personer med funktionshinder som önskar bo kvar i eget boende så finns möjlighet att ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Bygg-och miljönämnden ansvarar för handläggning och prövning av ansökningar om bidrag.