Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Sommargäster

Tillfälliga sommargäster som tänker vistas i vår kommun under en kortare tid och behöver bistånd i form av hjälp i hemmet, trygghetslarm, matportion m.m ska vända sig till en biståndshandläggare i sin kommun. Pajala kommuns medborgare som tänker vistas i en annan kommun under en kortare tid och behöver bistånd i form av hjälp i hemmet, trygghetslarm, matportion m.m ska vända sig till biståndshandläggaren i Pajala kommun.

Gör det i god tid så äldreomsorgen kan ta med detta i planeringen av personal och kan verkställa bosättningskommunens beslut inom skälig tid.