Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Så här ansöker du om hjälp

Ansökningar om bistånd enligt socialtjänstlagen utreds av biståndshandläggare på delegation av socialnämnden. Här följer information om hur du söker hjälp via kommunens biståndshandläggare/LSS-handläggare.

En biståndshandläggare utreder och fattar beslut om olika insatser för dig som behöver stöd och hjälp i ditt dagliga liv. Det kan handla om hemtjänst, matdistribution, ledsagarservice, trygghetslarm, avlösning i hemmet, korttidsvistelse, kontaktpersoner, personlig assistans, m.m.

Bistånds-/LSS-handläggare utreder också ditt behov av särskilt boende.

För att göra en ansökan om stöd och hjälp vänder du dig till biståndshandläggarna. Personliga besök sker på avtalad tid.

Kontakt

Bistånd-/LSS-handläggare

Telefontid:

Vardagar 08.30-09.30

Trygghetslarm

Tel: 0978-120 00 växeln