Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Björkkullens äldreboende, tagen utomhus vintertid med snövallar.

Björkkullen, Pajala

Ett särskilt boende för äldre. Äldreboendet ligger centralt i Pajala by med 8 lägenheter, 8 boenden, med bemanning dygnet runt med 8 personal som arbetar 3 skift.

Vi arbetar med BPSD (arbetssätt för att hitta verktyg och bemötande kring personer med svåra beteenden pga. sin sjukdom). Vår mat kommer från centralköket i Pajala. På dagen har vi olika aktiviteter t.ex. sångstunder, besök av olika organisationer, m.m. Det finns en fin uteplats där vi grillar och umgås när vädret tillåter.