Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Boenden

Särskilt boende är till för dig som inte längre kan få behov av tillsyn, omvårdnad, trygghet och säkerhet tillgodosett i ditt eget hem.

Det finns 6 äldreboenden i Pajala kommun varav 3 i Pajala, 1 i Tärendö, 1 i Junosuando och 1 i Korpilombolo.