Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Ihopsatt bild av flera små bilder. Finns bild på köksbänk med kran och vattenkokare, stol, kaffekoppar, tallrikar i en hylla och en blomma.

Äldreomsorgen

I Pajala kommun ska alla känna trygghet och självständighet på äldre dar. Vård och omsorg ska vara självklara rättigheter för dem som av olika anledningar inte klarar sig själva.

Vård, omsorg och stöd kan ges i form av t.ex. Hjälp i hemmet, Matportioner, Trygghetslarm, Boende, Avlastning, m.m. Du kan läsa mer om de olika bistånden i underrubrikerna.