Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Äldreomsorgen

I Pajala kommun ska alla känna trygghet och självständighet på äldre dar. Vård och omsorg ska vara självklara rättigheter för dem som av olika anledningar inte klarar sig själva.

Vård, omsorg och stöd kan ges i form av t.ex. Hjälp i hemmet, Matportioner, Trygghetslarm, Boende, Avlastning, m.m. Du kan läsa mer om de olika bistånden i underrubrikerna.