Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Akut hjälp

Invånare i Pajala kommun kan vända sig till socialtjänsten för att få stöd och hjälp i svåra situationer. Det kan handla om våld och övergrepp, barn som far illa och missbruk.

Akut hjälp på kvällar, nätter och helger

Sektor Stöd och Omsorg har social beredskap utanför kontorstid för akuta ärenden gällande barn som misstänks fara akut illa samt akuta ärenden för den som är utsatt för våld i nära relation. Man når sociala beredskapen via larmcentralen 112.

Om ett barn är i akut fara ska du omedelbart kontakta polis via larmcentralen 112. 

I en akut våldssituation kontaktas polisen via larmcentralen 112.

Vardagar under kontorstid

Du kan ringa in en anmälan till Socialsekreterarna under telefontid, övrig tid tar administratörerna på socialtjänsten emot samtal som vidarebefordras till en socialsekreterare, se kontaktuppgifter nedan.
Du kan också lämna in en skriftlig anmälan till Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg, 984 85 Pajala eller via fax 0978-120 60 om det inte är akut.

Stöd och krisjourer

112 - Nödnummer
om du är i akut nödsituation och behöver hjälp på en gång av polis, ambulans eller brandkår.

114 14 - Polisen
om du inte är i behov av akut hjälp är det här polisens telefonnummer, för exempelvis en polisanmälan.

Sjukvårdsrådgivningen 1177
Svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs.

Psykiatrisk jourtelefon 0920-28 27 28
Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp vänder du dit hit, öppen dygnet runt.

Kvinnofridslinjen,  tel: 020-50 50 50
för dig som är utsatt för hot och våld, även om du är anhörig eller vän. Den är öppen dygnet runt och gratis oavsett var du bor, syns inte på telefonräkningen.

Barnens rätt i samhället (BRIS), tel: 116 111
alla under 18 år kan ringa och prata om vad som helst, det är gratis och du får vara anonym.

BRIS Vuxentelefon - om barn, tel: 0771-50 50 50
alla vuxna kan ringa och prata om vad som helst, oavsett om det gäller dina egna eller andras barn. Man får vara anonym.

Brottsofferjouren 0200-21 20 19
De ger stöd till personer som har utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer.

Nationella hjälplinjen 020-22 00 60
Hit kan man ringa om man har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation för att få rådgivning och stöd.