Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Mörk himmel med stjärnor och planeter. Sprakande färger i lila och blått.

Akut hjälp

Invånare i Pajala kommun kan vända sig till socialtjänsten för att få stöd och hjälp i svåra situationer. Det kan handla om våld och övergrepp, barn som far illa och missbruk.

Akut hjälp på kvällar, nätter och helger

Sektor Stöd och Omsorg har social beredskap utanför kontorstid för akuta ärenden gällande barn som misstänks fara akut illa samt akuta ärenden för den som är utsatt för våld i nära relation. Man når sociala beredskapen via larmcentralen 112.

Om ett barn är i akut fara ska du omedelbart kontakta polis via larmcentralen 112. 

I en akut våldssituation kontaktas polisen via larmcentralen 112.

Vardagar under kontorstid

Du kan ringa in en anmälan till Socialsekreterarna under telefontid, övrig tid tar administratörerna på socialtjänsten emot samtal som vidarebefordras till en socialsekreterare, se kontaktuppgifter nedan.
Du kan också lämna in en skriftlig anmälan till Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg, 984 85 Pajala eller via fax 0978-120 60 om det inte är akut.