Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Familj, stöd & omsorg

Familj, stöd och omsorg

Kommunens viktigaste uppgifter är att se till att alla som bor i Pajala kommun får den hjälp och stöd de behöver för att kunna leva ett självständigt liv. Det kan vara allt från barn, ungdomar till gamla människor.

Orsaken till att man behöver hjälp och stöd kan bero på många olika saker. Man kanske behöver hjälp hemma när man inte klarar av sina vardagliga sysslor eller behöver komma in på ett äldreboende. Ibland kan man hamna i ekonomisk besvärlig situation och behöver få hjälp och stöd med det. Det kan även handla om att man blir utsatt av våld eller andra former av övergrepp, får problem med alkohol- eller annat missbruksproblem. 

Inom Stöd och Omsorg finns bl.a. äldreomsorg, individ- och myndighetsutövning som t.ex. ekonomiskt hjälp och stöd, missbruk och beroende, familj, psykisk hälsa.