Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Bild på en solros

Slamtömning enskilt avlopp

Har du en egen slambrunn i anslutning till din fastighet är du enligt kommunens föreskrifter skyldig att tömma den regelbundet.

Pajala kommun ansvarar för att slamtömning inom kommunen. Tömning av slambrunnar sker löpande under året.

Slammet innehåller näringsämnen som fosfor och kväve vilka bidrar till övergödning och när du låter oss ta hand om ditt slam så renas det i någon av våra anläggningar. Slam och filtermaterial från små avloppsanläggningar utgör hushållsavfall.

Under fliken dokument kan ni ta del av planerad slamtömning 2020 för just er by. 

Frågor och svar

Krävs det ett tillstånd för att använda ett enskilt avlopp?

Vid anläggande av en ny enskild slamanläggning krävs ett tillstånd för vilket ni ansöker om hos Bygg och Miljönämnden. Innan anläggningen tas i bruk skall ni kontakta sektor teknik och service för att aktivera er slamtjänst. 

Hur ofta töms min brunn?

Du kan välja om du vill tömma din brunn en gång per år eller vart annat år. För längre intervall krävs en dispens vilket man ansöker om hos Bygg och Miljö. 

När kommer min brunn att tömmas?

Under fliken dokument finns ett körschema för slamtömning. Schema är preliminärt och beror på när på våren vi kan påbörja arbetena. Detta gör att tiden kan variera +/- ca 2 veckor.

Är det något jag som fastighetsägare måste tänka på innan tömning ?

Som fastighetsägare ansvarar du för anläggningens skötsel och underhåll, samt att den är tillgänglig för tömning. 

  • Vägen ska vara körbar och vid behov snöröjd fram till minst tio meter från avloppsanläggningen
  • Vägen ska vara framkomlig, kvistad och fri från träd, buskar och växter
  • Vägen ska ha en bärighet som klarar en slamtankbil på 32 ton
  • Brunnen skall vara utmärkt så att våra chaufförer lätt kan lokalisera den 
  • Brunnslock skall vara helt och får väga max 15 kg.
  • Vid tömningstillfället ska anläggningen vara direkt åtkomlig för slamsugning.

Jag behöver tömma min brunn en extra gång, vad gäller?

Är du i behov av mer än en tömning per år så löser vi det självklart. Beställer ni en tömning två månader i förväg debiteras ordinarie tömningstaxa. 

Jag måste akut tömma min brunn, vad kostar det?

Hur akut det är måste ni själva avgöra. Tömning inom 8 dagar kostar 2565 kr och inom 2 dagar samt kvällar och helger kostar tömningen 4655 kr .

Jag har blivit fakturerad för extraslang, vad är detta?

På grund av arbetsmiljökrav ställs krav på hur våra chaufförer får utföra sina arbeten. Måste extra slang användas debiterar vi detta. Avståndet från bil till brunn får vara max 10 meter, detta gör att vi måste använda en längre slang för att nå ner till brunnen. 

Kan jag få befrielse från ordinarie slamtömning / total befrielse från slamtömning?

Enligt Pajala kommuns föreskrifter om avfallshantering och renhållning kan befrielse från kommunal tömning av slamavskiljare eller sluten slamtank medges efter särskild prövning. Ansökan ska göras hos Bygg- och miljöavdelningen. 

Kontakt

Handläggare teknik & service

E-post:

Bygg- och miljöavdelningen

E-post: